Checklist emigratie

Algemeen

Verhuizen! Zoveel dingen om te regelen en het maken van lijstjes mag daarin niet ontbreken. Onderstaande checklist bevat een overzicht van de documenten die je voor je emigratie nodig hebt. Voor iedere bestemming geldt een andere regelgeving en voorwaarden. Controleer ruimschoots op tijd of je alle papieren hebt. Doe dit voor vertrek nogmaals, zodat je emigratie zorgeloos verloopt.

 • Paspoort/rijbewijs (geldigheid controleren)
 • Visum
 • Internationaal inentingsboekje (denk aan de vastgestelde inentingsperiode voor vertrek)
 • Reisdocumenten/reisverzekering
 • Uitschrijving uit de gemeente en/of vreemdelingenpolitie
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Trouwboekje
 • Gezondheidsverklaring (brief) van je huisarts met gegevens over jezelf en je gezin.
 • Overige medische dossiers (tandarts, specialist)
 • Gezondheidsverklaring en inentingsbewijs voor huisdieren
 • Arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring van je (toekomstige) werkgever. Originele diploma’s (getuigschriften met gewaarmerkte vertaling; maak ook kopieën en verscheep deze apart van de originelen).
 • (Voor schoolgaande kinderen) een verklaring van de directeur van de school over het soort onderwijs, gevolgde klassen en resultaten
 • Kerkelijke bescheiden (doopbewijzen etc.)
 • Extra pasfoto’s
 • Sleutels en reservesleutels
 • Paspoort van je huisdieren

Wat je daarnaast bij je moet hebben

 • Inventarislijst
 • Verschepingsdetails
 • Adresgegevens van de buitenlandse partner van De Jong Verhuizingen

Voor je vertrekt:

 • Adressenbestand controleren/opzetten van familie, vrienden en overige contacten als huisarts, oude gemeente, scholen, bank, notaris.
 • Maak een lijst van mensen die je over je vertrek wilt informeren
 • Regel dat gas,- water- en elektriciteitsmeters na de verhuizing worden opgenomen en afgesloten.
 • Maak een back-up van je computer en neem deze in je handbagage mee.
 • Gaat je auto mee? Regel dan een  bewijs van uitschrijving bij de Rijksdienst van het Wegverkeer om dubbel belasting betalen te voorkomen.

Opzeggen:

 • Huur- en leaseovereenkomsten
 • Onderhoudscontracten
 • Verzekeringen
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Lidmaatschap clubs
 • Telefoonaansluiting
 • Abonnementen kranten
 • Abonnementen tijdschriften

Opheffen van:

 • Bank- en/of girorekening(en)
 • Spaarrekeningen
 • Automatische afschrijvingen
 • Machtigingen aan derden

Overig

Vul een verhuisbericht in op het postkantoor, zodat je post wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.

Weten wat jouw verhuizing gaat kosten? Vraag een gratis offerte aan